• 3 سال پیش

  • 23

  • 03:58

پادکست های معرفی کتاب - ثنابذر افشان.قهوه سرد آقای نویسنده

نوشنو
2
2
0

پادکست های معرفی کتاب - ثنابذر افشان.قهوه سرد آقای نویسنده

نوشنو
  • 03:58

  • 23

  • 3 سال پیش

توضیحات
دانش آموزان پایه نهم دبیرستان نورا به معرفی کتاب میپردازند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads