• 2 سال پیش

  • 3

  • 02:15
پادکست های معرفی کتاب - ثمینه زمانی.زیبا صدایم کن

پادکست های معرفی کتاب - ثمینه زمانی.زیبا صدایم کن

نوشنو
2
پادکست های معرفی کتاب - ثمینه زمانی.زیبا صدایم کن
  • 02:15

  • 3

  • 2 سال پیش

پادکست های معرفی کتاب - ثمینه زمانی.زیبا صدایم کن

نوشنو
2

توضیحات
دانش آموزان پایه نهم دبیرستان نورا به معرفی کتاب میپردازند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads