• 3 سال پیش

  • 16

  • 03:44

پادکست های معرفی کتاب - هانیه قاسمی.چراغ ها را من خاموش میکنم

نوشنو
3
3
0

پادکست های معرفی کتاب - هانیه قاسمی.چراغ ها را من خاموش میکنم

نوشنو
  • 03:44

  • 16

  • 3 سال پیش

توضیحات
دانش آموزان پایه نهم دبیرستان نورا به معرفی کتاب میپردازند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads