• 3 سال پیش

  • 24

  • 04:23

پادکست های معرفی کتاب - هاجر طباطبایی.راهپیمایی اشک ها

نوشنو
3
3
0

پادکست های معرفی کتاب - هاجر طباطبایی.راهپیمایی اشک ها

نوشنو
  • 04:23

  • 24

  • 3 سال پیش

توضیحات
دانش آموزان پایه نهم دبیرستان نورا به معرفی کتاب میپردازند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads