• 3 سال پیش

  • 140

  • 05:34

پادکست های معرفی کتاب - ریحانه بابازادگان.دختری که ماه را نوشید

نوشنو
3
3
0

پادکست های معرفی کتاب - ریحانه بابازادگان.دختری که ماه را نوشید

نوشنو
  • 05:34

  • 140

  • 3 سال پیش

توضیحات
دانش آموزان پایه نهم دبیرستان نورا به معرفی کتاب میپردازند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads