• 3 سال پیش

  • 29

  • 03:33

پادکست های معرفی کتاب - فاطمه صفدری.سرود کریسمس

نوشنو
5
5
0

پادکست های معرفی کتاب - فاطمه صفدری.سرود کریسمس

نوشنو
  • 03:33

  • 29

  • 3 سال پیش

توضیحات
دانش آموزان پایه نهم دبیرستان نورا به معرفی کتاب میپردازند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads