• 3 سال پیش

  • 37

  • 34:21

درس‌هایی از تاریخ علم - امیرمحمد گمینی: «رابطه ترویج علم و دانشگاه: درس‌هایی از تاریخ علم»

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

درس‌هایی از تاریخ علم - امیرمحمد گمینی: «رابطه ترویج علم و دانشگاه: درس‌هایی از تاریخ علم»

تاریخ علم و اندیشه
  • 34:21

  • 37

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم مباحثی در کلیات تاریخ علم و تاریخ‌نگاری علم و ربط علم و شبه علم مطرح می‌شود

با صدای
امیرمحمد گمینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads