• 4 سال پیش

  • 59

  • 23:08

درس‌هایی از تاریخ علم - امیرمحمد گمینی: «آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی سرچشمه گرفته از اسلام بود؟»

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

درس‌هایی از تاریخ علم - امیرمحمد گمینی: «آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی سرچشمه گرفته از اسلام بود؟»

تاریخ علم و اندیشه
  • 23:08

  • 59

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم مباحثی در کلیات تاریخ علم و تاریخ‌نگاری علم و ربط علم و شبه علم مطرح می‌شود

با صدای
امیرمحمد گمینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads