• 4 سال پیش

  • 48

  • 13:58

دوره مجازی بورس - قسمت یکم - تاریخچه پیدایش بورس در جهان

اندیشکده هجر
0
0
0

دوره مجازی بورس - قسمت یکم - تاریخچه پیدایش بورس در جهان

اندیشکده هجر
  • 13:58

  • 48

  • 4 سال پیش

توضیحات
? دوره مجازی #بورس، مبانی و روش‌ها ♨️ #اختصاصی اندیشکده هجر

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads