• 4 سال پیش

  • 95

  • 01:12

دوره مجازی بورس - مقدمه

اندیشکده هجر
0
0
0

دوره مجازی بورس - مقدمه

اندیشکده هجر
  • 01:12

  • 95

  • 4 سال پیش

توضیحات
? دوره مجازی #بورس، مبانی و روش‌ها ♨️ #اختصاصی اندیشکده هجر

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads