• 4 سال پیش

  • 34

  • 06:00

دوره مجازی بورس - قسمت دوم - ساز و کار بورس

اندیشکده هجر
0
0
0

دوره مجازی بورس - قسمت دوم - ساز و کار بورس

اندیشکده هجر
  • 06:00

  • 34

  • 4 سال پیش

توضیحات
? دوره مجازی #بورس، مبانی و روش‌ها ♨️ #اختصاصی اندیشکده هجر

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads