• 4 سال پیش

  • 53

  • 10:13

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - نوزده (بهبود پیوسته وضعیت تا روز کنکور)

عرفان فخیمی
0
0
0

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - نوزده (بهبود پیوسته وضعیت تا روز کنکور)

عرفان فخیمی
  • 10:13

  • 53

  • 4 سال پیش

توضیحات
صحبت های خودمونی عرفان فخیمی
در خرداد کنکور

با صدای
عرفان فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads