• 4 سال پیش

  • 42

  • 11:17

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب - ده (چهار حالت پرتکرار در نتایج شبیه سازی ها، توصیه ها و تکنیک ها)

عرفان فخیمی
1
1
0

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب - ده (چهار حالت پرتکرار در نتایج شبیه سازی ها، توصیه ها و تکنیک ها)

عرفان فخیمی
  • 11:17

  • 42

  • 4 سال پیش

توضیحات
صحبت های خودمونی عرفان فخیمی
در خرداد کنکور

با صدای
عرفان فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads