• 5 سال پیش

  • 36

  • 09:20

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - یازده (محاسبه میزان سودآوری مطالعه، استراتژی حل تک سوال)

عرفان فخیمی
1
1
0

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - یازده (محاسبه میزان سودآوری مطالعه، استراتژی حل تک سوال)

عرفان فخیمی
  • 09:20

  • 36

  • 5 سال پیش

توضیحات
صحبت های خودمونی عرفان فخیمی
در خرداد کنکور

با صدای
عرفان فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads