• 4 سال پیش

  • 27

  • 10:19

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - دوازده (هیچ چیز رو تموم شده فرض نکن!)

عرفان فخیمی
0
0
0

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - دوازده (هیچ چیز رو تموم شده فرض نکن!)

عرفان فخیمی
  • 10:19

  • 27

  • 4 سال پیش

توضیحات
صحبت های خودمونی عرفان فخیمی
در خرداد کنکور

با صدای
عرفان فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads