• 4 سال پیش

  • 42

  • 10:53

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - سیزده (مدیریت کن، تصمیم بگیر و تسلیم نشو! مخصوص اونایی که خردادشون خوب نبوده!)

عرفان فخیمی
1
1
0

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - سیزده (مدیریت کن، تصمیم بگیر و تسلیم نشو! مخصوص اونایی که خردادشون خوب نبوده!)

عرفان فخیمی
  • 10:53

  • 42

  • 4 سال پیش

توضیحات
صحبت های خودمونی عرفان فخیمی
در خرداد کنکور

با صدای
عرفان فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads