• 4 سال پیش

  • 34

  • 11:48

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - هفده (مخاطب: کسی که ول کرده و به فکر کنکور سال بعده!)

عرفان فخیمی
0
0
0

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - هفده (مخاطب: کسی که ول کرده و به فکر کنکور سال بعده!)

عرفان فخیمی
  • 11:48

  • 34

  • 4 سال پیش

توضیحات
صحبت های خودمونی عرفان فخیمی
در خرداد کنکور

با صدای
عرفان فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads