• 4 سال پیش

  • 30

  • 07:21

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - شونزده (هوافضا، حالت پس سوز و تورق سریع در کنکور!)

عرفان فخیمی
0
0
0

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - شونزده (هوافضا، حالت پس سوز و تورق سریع در کنکور!)

عرفان فخیمی
  • 07:21

  • 30

  • 4 سال پیش

توضیحات
صحبت های خودمونی عرفان فخیمی
در خرداد کنکور

با صدای
عرفان فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads