• 4 سال پیش

  • 45

  • 05:38

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - شیش (ناهار بعد از کنکور چی سفارش دادی؟)

عرفان فخیمی
1
1
0

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - شیش (ناهار بعد از کنکور چی سفارش دادی؟)

عرفان فخیمی
  • 05:38

  • 45

  • 4 سال پیش

توضیحات
صحبت های خودمونی عرفان فخیمی
در خرداد کنکور

با صدای
عرفان فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads