• 5 سال پیش

  • 56

  • 07:10

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - هفت (خودت حال خودت رو خوب کن)

عرفان فخیمی
2
2
0

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - هفت (خودت حال خودت رو خوب کن)

عرفان فخیمی
  • 07:10

  • 56

  • 5 سال پیش

توضیحات
صحبت های خودمونی عرفان فخیمی
در خرداد کنکور

با صدای
عرفان فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads