• 4 سال پیش

  • 56

  • 04:40

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - سه (روانشناسی ورزشی؛ تغییر اساسی نتیجه در گام های پایانی)

عرفان فخیمی
3
3
0

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - سه (روانشناسی ورزشی؛ تغییر اساسی نتیجه در گام های پایانی)

عرفان فخیمی
  • 04:40

  • 56

  • 4 سال پیش

توضیحات
صحبت های خودمونی عرفان فخیمی
در خرداد کنکور

با صدای
عرفان فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads