• 4 سال پیش

  • 103

  • 05:31

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - دو (زیان از سود)

عرفان فخیمی
5
5
0

خرداد خوب! آلبوم پادکست های خردادماه کنکور! - خرداد خوب! - دو (زیان از سود)

عرفان فخیمی
  • 05:31

  • 103

  • 4 سال پیش

توضیحات
صحبت های خودمونی عرفان فخیمی
در خرداد کنکور

با صدای
عرفان فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads