• 4 سال پیش

  • 363

  • 25:04

آلبوم پادکست کارگاه های مشاوره کنکور عرفان فخیمی! - هنوزم میشه توی کنکور موفق شد؟ (قسمت یک)

عرفان فخیمی
3
3
0

آلبوم پادکست کارگاه های مشاوره کنکور عرفان فخیمی! - هنوزم میشه توی کنکور موفق شد؟ (قسمت یک)

عرفان فخیمی
  • 25:04

  • 363

  • 4 سال پیش

توضیحات
مجموعه پادکست های کنکور عرفان فخیمی (مشاور تحصیلی، مربی تغییر و تحول فردی)

با صدای
عرفان فخیمی (مشاور تحصیلی، مربی تغییر و تحول فردی)
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads