• 2 سال پیش

  • 664

  • 02:15

پرسفون پوزیدون برای رشد از کجا شروع کنه ؟ - قسمت دوم / پرسفون پوزیدون برای رشد از کجا شروع کنه ؟

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
0
0
0

پرسفون پوزیدون برای رشد از کجا شروع کنه ؟ - قسمت دوم / پرسفون پوزیدون برای رشد از کجا شروع کنه ؟

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
  • 02:15

  • 664

  • 2 سال پیش

توضیحات
پرسفون پوزیدون برای رشد از کجا شروع کنه ؟ (قسمت اول) هر شخصی برای رشد خودش باید اول بدونه کجا ایستاده، و بعد براساس مختصات جایی که هست مسیر رشد خودشو شروع کنه، چیزی که به اشتباه خیلی از افرادی که وارد مسیر رشد میشن دجارش هستند، الگوبرداری مسیر از دیگرانه، و این اشتباهیست که اگر دجارش بشیم از مسیر رشد و حالِ خوبمون حتی ممکنه دورتر بشیم ... پس، اولین قدم، از کجا شروع کنم؟ برای اینکه بدونیم از کجا شروع کنیم، در ابتدای مسیر میتونیم مشورت بگیریم و بعد کم کم حتی می تونیم مچ خودمونو تو مسیر بگیریم که اشتباهاتمون کمتر و کمتر بشه...

shenoto-ads
shenoto-ads