اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
58
میانگین پخش
971
تعداد پخش
40
دنبال کننده

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
58
میانگین پخش
971
تعداد پخش
40
دنبال کننده

 • 83

 • 3 سال پیش
درباره لایحه بودجه 99...
درباره لایحه بودجه 99
33:26
 • 83

 • 3 سال پیش
33:26
ظرفیتها، تهدیدها و ملاحظات...
ظرفیتها، تهدیدها و ملاحظات
41:29
 • 58

 • 4 سال پیش
41:29
ظرفیتها، تهدیدها و ملاحظات...
ظرفیتها، تهدیدها و ملاحظات
31:06
 • 98

 • 4 سال پیش
31:06
ظرفیتها، تهدیدها و ملاحظات...
ظرفیتها، تهدیدها و ملاحظات
25:46
 • 58

 • 4 سال پیش
25:46
چه اصلاحات ساختاری باید در بودجه کشور رخ دهد؟ اصلاح ساختار چه معنای دارد؟...
چه اصلاحات ساختاری باید در بودجه کشور رخ دهد؟ اصلا...
33:43
 • 41

 • 4 سال پیش
33:43
چه اصلاحات ساختاری باید در بودجه کشور رخ دهد؟ اصلاح ساختار چه معنای دارد؟...
چه اصلاحات ساختاری باید در بودجه کشور رخ دهد؟ اصلا...
34:55
 • 46

 • 4 سال پیش
34:55
چه اصلاحات ساختاری باید در بودجه کشور رخ دهد؟ اصلاح ساختار چه معنای دارد؟...
چه اصلاحات ساختاری باید در بودجه کشور رخ دهد؟ اصلا...
32:08
 • 80

 • 4 سال پیش
32:08
 • 27

 • 4 سال پیش
20:40
 • 35

 • 4 سال پیش
27:04
 • 34

 • 4 سال پیش
35:58
 • 86

 • 4 سال پیش
32:27
راهکارهای مالیاتی جبران کسری بودجه دولت...
راهکارهای مالیاتی جبران کسری بودجه دولت
30:13
 • 28

 • 4 سال پیش
30:13
راهکارهای مالیاتی جبران کسری بودجه دولت...
راهکارهای مالیاتی جبران کسری بودجه دولت
28:51
 • 26

 • 4 سال پیش
28:51
راهکارهای مالیاتی جبران کسری بودجه دولت...
راهکارهای مالیاتی جبران کسری بودجه دولت
38:59
 • 40

 • 4 سال پیش
38:59
راهکارهای مالیاتی جبران کسری بودجه دولت...
راهکارهای مالیاتی جبران کسری بودجه دولت
32:28
 • 79

 • 4 سال پیش
32:28
اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران...
اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
01:00:08
 • 111

 • 4 سال پیش
01:00:08
اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران...
اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
49:54
 • 41

 • 4 سال پیش
49:54
shenoto-ads
shenoto-ads