• 3 سال پیش

  • 56

  • 25:46

انتشار اوراق مالی در بودجه 99

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
3
3
0

انتشار اوراق مالی در بودجه 99

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
  • 25:46

  • 56

  • 3 سال پیش

توضیحات
ظرفیتها، تهدیدها و ملاحظات

با صدای
عباس دادجوی توکلی
ابوذر ندیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads