• 4 سال پیش

  • 41

  • 49:54

مولدسازی دارایی‌ها و اموال دولت - مولدسازی دارایی‌ها -2

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
0
0
0

مولدسازی دارایی‌ها و اموال دولت - مولدسازی دارایی‌ها -2

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
  • 49:54

  • 41

  • 4 سال پیش

توضیحات
اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads