• 3 سال پیش

  • 91

  • 31:06

انتشار اوراق مالی در بودجه 99 - نشست 5ام-بخش 1

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
4
4
0

انتشار اوراق مالی در بودجه 99 - نشست 5ام-بخش 1

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
  • 31:06

  • 91

  • 3 سال پیش

توضیحات
ظرفیتها، تهدیدها و ملاحظات

با صدای
عباس دادجوی توکلی
ابوذر ندیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads