• 3 سال پیش

  • 27

  • 20:40

ساماندهی معافیت‌های مالیاتی - نشست_همفکری_مالیاتی_دانشکده_مطالعات- 4

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
0
0
0

ساماندهی معافیت‌های مالیاتی - نشست_همفکری_مالیاتی_دانشکده_مطالعات- 4

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
  • 20:40

  • 27

  • 3 سال پیش

توضیحات
نشستهای تخصصی

با صدای
محمد حسن نژاد
محمدرضا یزدی زاده
محسن محمدزاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads