• 4 سال پیش

  • 41

  • 33:43

اصلاح ساختار بودجه - اصلاح ساختار بودجه-3

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
1
1
0

اصلاح ساختار بودجه - اصلاح ساختار بودجه-3

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
  • 33:43

  • 41

  • 4 سال پیش

توضیحات
چه اصلاحات ساختاری باید در بودجه کشور رخ دهد؟ اصلاح ساختار چه معنای دارد؟

با صدای
دکتر سید احسان خاندوزی
دکتر محمدرضا پورابراهیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads