کتاب صوتی فوق لیسانس من!

پیمان بصیری
36
میانگین پخش
320
تعداد پخش
4
دنبال کننده

کتاب صوتی فوق لیسانس من!

پیمان بصیری
36
میانگین پخش
320
تعداد پخش
4
دنبال کننده

 • 30

 • 4 ماه پیش
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست/ آن به که کار خود به عنایت رها کنند/ حافظ...

چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست/ آن به که کا...

18:44
 • 30

 • 4 ماه پیش
18:44
 • 49

 • 11 ماه پیش
نمی‌دونم کارما واقعا وجود داره یا نه!...

نمی‌دونم کارما واقعا وجود داره یا نه!

19:50
 • 49

 • 11 ماه پیش
19:50
 • 44

 • 11 ماه پیش
تصمیم گرفتم گواهینامه رانندگی بگیرم!...

تصمیم گرفتم گواهینامه رانندگی بگیرم!

17:53
 • 44

 • 11 ماه پیش
17:53
خنده‌ها شکلهای متفاوت دارن!...

خنده‌ها شکلهای متفاوت دارن!

15:26
 • 28

 • 1 سال پیش
15:26
خدا انسان را ناتوان آفرید و سپس به او قدرت داد. سوره روم آیه۵۴...

خدا انسان را ناتوان آفرید و سپس به او قدرت داد....

15:28
 • 25

 • 1 سال پیش
15:28
 • 24

 • 1 سال پیش
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاستسخن‌شناس نه‌ای جان من، خطا اینجاستحافظ...

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

سخن‌شناس...

18:05
 • 24

 • 1 سال پیش
18:05
من پیمان بصیری هستم!واقعا؟! من هم پیمان بصیری هستم!...

من پیمان بصیری هستم!

واقعا؟! من هم پیمان ...

24:55
 • 36

 • 1 سال پیش
24:55
 • 39

 • 1 سال پیش
تپانچه شلیک شد......

تپانچه شلیک شد...

18:54
 • 39

 • 1 سال پیش
18:54
یکی از ناخوشایندترین اتفاقاتی که در دوران مدرسه من رخ داد، مبصر شدن من در کلاس دوم دبیرستان بود!...

یکی از ناخوشایندترین اتفاقاتی که در دوران مدرسه...

16:11
 • 45

 • 1 سال پیش
16:11
shenoto-ads
shenoto-ads