مهدی کربلایی

مهدی کربلایی
  44
  میانگین پخش
  1.4K
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  مهدی کربلایی

  مهدی کربلایی
  44
  میانگین پخش
  1.4K
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  لطفا گوش دهید و نظر خودتون رو بفرمایید... مطالب تکمیلی در مورد خودآگاهی و ذهن را در سایت ما دنبال کنید.. khodagahe.ir...
  لطفا گوش دهید و نظر خودتون رو بفرمایید... مطالب تک...
  08:39
  • 111

  • 4 سال پیش
  08:39
  احساس خوشبختی و راه حلی برای ایده آل گرایی کربلایی هستم و در مورد ذهن مطالعه می‌کنم؟ در سایت khoaagahe.ir یافته هایم را می‌توانید ببینید و بشنوید و بخوانید. ممنون خواهم شد تا نظرات خود را در صفحه مربو...
  احساس خوشبختی و راه حلی برای ایده آل گرایی کربلایی...
  08:47
  • 124

  • 5 سال پیش
  08:47
  • 148

  • 5 سال پیش
  چرا انسان دچار درد و رنج می‌شود؟ درد و رنج ها از کجا ناشی می شوند؟ چگونه میتوان از درد و رنج ها فاصله گرفت؟ برای دیدن و خواندن مطالب تکمیلی به آدرس زیر مراجعه کنید: https://khodagahe.ir/why-does-perso...
  چرا انسان دچار درد و رنج می‌شود؟
  درد و رنج ه...
  08:39
  • 148

  • 5 سال پیش
  08:39
  مجموعه پادکستهایی در مورد ذهن و کارکرد ذهن در زندگی و ایجاد سبک زندگی بهتر. نقش ذهن در معنای زندگی و موفقیت یا ناکامی ها...
  مجموعه پادکستهایی در مورد ذهن و کارکرد ذهن در زندگ...
  05:41
  • 83

  • 5 سال پیش
  05:41
  • 71

  • 5 سال پیش
  هر انسانی برای داشتن بالانس در وجود خویش و زندگی خویش ، باید به هر دونیمه خویش بذل توجه کند. زنی که توانایی های مردانه خویش را و مردی که توانایی های زنانه ی خویش را نادیده می‌گیرد ، از انسان کامل شدن ...
  هر انسانی برای داشتن بالانس در وجود خویش و زندگی خ...
  05:57
  • 71

  • 5 سال پیش
  05:57
  معنا و مفهوم زندگی هدفگذاری هایی انجام دهیم که زندگی با معنا و پرشوری را داشته باشیم...
  معنا و مفهوم زندگی هدفگذاری هایی انجام دهیم که زند...
  21:41
  • 27

  • 5 سال پیش
  21:41
  معنا و مفهوم زندگی هدفگذاری هایی انجام دهیم که زندگی با معنا و پرشوری را داشته باشیم...
  معنا و مفهوم زندگی هدفگذاری هایی انجام دهیم که زند...
  21:41
  • 79

  • 5 سال پیش
  21:41
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زندگی. فهم معنی و مفهوم زندگی...
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زند...
  02:50
  • 56

  • 5 سال پیش
  02:50
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زندگی. فهم معنی و مفهوم زندگی...
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زند...
  02:07
  • 38

  • 5 سال پیش
  02:07
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زندگی. فهم معنی و مفهوم زندگی...
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زند...
  04:00
  • 39

  • 5 سال پیش
  04:00
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زندگی. فهم معنی و مفهوم زندگی...
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زند...
  03:06
  • 31

  • 5 سال پیش
  03:06
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زندگی. فهم معنی و مفهوم زندگی...
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زند...
  04:32
  • 48

  • 5 سال پیش
  04:32
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زندگی. فهم معنی و مفهوم زندگی...
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زند...
  04:14
  • 24

  • 5 سال پیش
  04:14
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خودشان هستند کمک خواهد کرد که با رعایت معیارها و پارامترهای بسیار ساده ای در زندگی خود به رضایت و دستاوردهای خوبی برسند...
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خ...
  00:45
  • 22

  • 5 سال پیش
  00:45
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خودشان هستند کمک خواهد کرد که با رعایت معیارها و پارامترهای بسیار ساده ای در زندگی خود به رضایت و دستاوردهای خوبی برسند...
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خ...
  02:22
  • 21

  • 5 سال پیش
  02:22
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خودشان هستند کمک خواهد کرد که با رعایت معیارها و پارامترهای بسیار ساده ای در زندگی خود به رضایت و دستاوردهای خوبی برسند...
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خ...
  02:45
  • 14

  • 5 سال پیش
  02:45
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خودشان هستند کمک خواهد کرد که با رعایت معیارها و پارامترهای بسیار ساده ای در زندگی خود به رضایت و دستاوردهای خوبی برسند...
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خ...
  05:48
  • 18

  • 5 سال پیش
  05:48
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خودشان هستند کمک خواهد کرد که با رعایت معیارها و پارامترهای بسیار ساده ای در زندگی خود به رضایت و دستاوردهای خوبی برسند...
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خ...
  06:05
  • 12

  • 5 سال پیش
  06:05
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خودشان هستند کمک خواهد کرد که با رعایت معیارها و پارامترهای بسیار ساده ای در زندگی خود به رضایت و دستاوردهای خوبی برسند...
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خ...
  01:34
  • 14

  • 5 سال پیش
  01:34
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خودشان هستند کمک خواهد کرد که با رعایت معیارها و پارامترهای بسیار ساده ای در زندگی خود به رضایت و دستاوردهای خوبی برسند...
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خ...
  02:27
  • 20

  • 5 سال پیش
  02:27
  در قسمت سوم بقیه معیارهای برای کسب رضایت مورد بحث واقع شده...
  در قسمت سوم بقیه معیارهای برای کسب رضایت مورد بحث ...
  49:18
  • 4

  • 5 سال پیش
  49:18
  در قسمت سوم بقیه معیارهای برای کسب رضایت مورد بحث واقع شده...
  در قسمت سوم بقیه معیارهای برای کسب رضایت مورد بحث ...
  49:18
  • 1

  • 5 سال پیش
  49:18
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زندگی. فهم معنی و مفهوم زندگی...
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زند...
  41:34
  • 46

  • 5 سال پیش
  41:34
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زندگی. فهم معنی و مفهوم زندگی...
  مجموعه پادکستهایی در مورد کسب آرامش و رضایت در زند...
  41:34
  • 92

  • 5 سال پیش
  41:34
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خودشان هستند کمک خواهد کرد که با رعایت معیارها و پارامترهای بسیار ساده ای در زندگی خود به رضایت و دستاوردهای خوبی برسند...
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خ...
  44:41
  • 2

  • 5 سال پیش
  44:41
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خودشان هستند کمک خواهد کرد که با رعایت معیارها و پارامترهای بسیار ساده ای در زندگی خود به رضایت و دستاوردهای خوبی برسند...
  این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خ...
  44:29
  • 1

  • 5 سال پیش
  44:29
  صوت های کوتاه در مورد خودشناسی و موفقیت و ذهن...
  صوت های کوتاه در مورد خودشناسی و موفقیت و ذهن
  06:48
  • 18

  • 5 سال پیش
  06:48
  صوت های کوتاه در مورد خودشناسی و موفقیت و ذهن...
  صوت های کوتاه در مورد خودشناسی و موفقیت و ذهن
  07:02
  • 29

  • 5 سال پیش
  07:02
  صوت های کوتاه در مورد خودشناسی و موفقیت و ذهن...
  صوت های کوتاه در مورد خودشناسی و موفقیت و ذهن
  07:05
  • 36

  • 5 سال پیش
  07:05
  صوت های کوتاه در مورد خودشناسی و موفقیت و ذهن...
  صوت های کوتاه در مورد خودشناسی و موفقیت و ذهن
  08:25
  • 64

  • 5 سال پیش
  08:25
  مجموعه پادکستهایی در مورد ذهن و کارکرد ذهن در زندگی و ایجاد سبک زندگی بهتر. نقش ذهن در معنای زندگی و موفقیت یا ناکامی ها...
  مجموعه پادکستهایی در مورد ذهن و کارکرد ذهن در زندگ...
  52:45
  • 45

  • 5 سال پیش
  52:45
  مجموعه پادکستهایی در مورد ذهن و کارکرد ذهن در زندگی و ایجاد سبک زندگی بهتر. نقش ذهن در معنای زندگی و موفقیت یا ناکامی ها...
  مجموعه پادکستهایی در مورد ذهن و کارکرد ذهن در زندگ...
  05:52
  • 62

  • 5 سال پیش
  05:52
  shenoto-ads
  shenoto-ads