• 3 سال پیش

  • 101

  • 08:39
چرا احساس درد و رنج در زندگی ما وجود دارد؟؟؟!!!

چرا احساس درد و رنج در زندگی ما وجود دارد؟؟؟!!!

مهدی کربلایی
0
چرا احساس درد و رنج در زندگی ما وجود دارد؟؟؟!!!
0
0

چرا احساس درد و رنج در زندگی ما وجود دارد؟؟؟!!!

مهدی کربلایی
  • 08:39

  • 101

  • 3 سال پیش

توضیحات
لطفا گوش دهید و نظر خودتون رو بفرمایید... مطالب تکمیلی در مورد خودآگاهی و ذهن را در سایت ما دنبال کنید.. khodagahe.ir

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads