• 3 سال پیش

  • 138

  • 08:39
هویت‌های ذهنی

هویت‌های ذهنی

مهدی کربلایی
0
هویت‌های ذهنی
0
0

هویت‌های ذهنی

مهدی کربلایی
  • 08:39

  • 138

  • 3 سال پیش

توضیحات
چرا انسان دچار درد و رنج می‌شود؟
درد و رنج ها از کجا ناشی می شوند؟
چگونه میتوان از درد و رنج ها فاصله گرفت؟
برای دیدن و خواندن مطالب تکمیلی به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://khodagahe.ir/why-does-person-suffer
و مطالب کاملتری در سایت به آدرس :
https://khodagahe.ir

با صدای
کربلایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads