تکامل و فلسفه

هادی صمدی
46
میانگین پخش
183
تعداد پخش
30
دنبال کننده

تکامل و فلسفه

هادی صمدی
46
میانگین پخش
183
تعداد پخش
30
دنبال کننده

با آنکه می‌دانیم قصه‌ها نه از شخصیت‌های واقعی سخن می‌گویند و نه از موقعیتهایی واقعی اما ما برای شخصیت‌های داستانها نگران می‌شویم و با رنجهای آنان ناراحت می‌شویم و با شادی‌های آنان شاد. چطور چنین چیزی ...
با آنکه می‌دانیم قصه‌ها نه از شخصیت‌های واقعی سخن ...
22:41
  • 23

  • 3 سال پیش
22:41
با آنکه می‌دانیم قصه‌ها نه از شخصیت‌های واقعی سخن می‌گویند و نه از موقعیتهایی واقعی اما ما برای شخصیت‌های داستانها نگران می‌شویم و با رنجهای آنان ناراحت می‌شویم و با شادی‌های آنان شاد. چطور چنین چیزی ...
با آنکه می‌دانیم قصه‌ها نه از شخصیت‌های واقعی سخن ...
22:40
  • 30

  • 3 سال پیش
22:40
با آنکه می‌دانیم قصه‌ها نه از شخصیت‌های واقعی سخن می‌گویند و نه از موقعیتهایی واقعی اما ما برای شخصیت‌های داستانها نگران می‌شویم و با رنجهای آنان ناراحت می‌شویم و با شادی‌های آنان شاد. چطور چنین چیزی ...
با آنکه می‌دانیم قصه‌ها نه از شخصیت‌های واقعی سخن ...
19:38
  • 29

  • 3 سال پیش
19:38
با آنکه می‌دانیم قصه‌ها نه از شخصیت‌های واقعی سخن می‌گویند و نه از موقعیتهایی واقعی اما ما برای شخصیت‌های داستانها نگران می‌شویم و با رنجهای آنان ناراحت می‌شویم و با شادی‌های آنان شاد. چطور چنین چیزی ...
با آنکه می‌دانیم قصه‌ها نه از شخصیت‌های واقعی سخن ...
25:55
  • 101

  • 3 سال پیش
25:55
shenoto-ads
shenoto-ads