گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"

گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"
  1.2K
  میانگین پخش
  2.4K
  تعداد پخش
  29
  دنبال کننده

  گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"

  گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"
  1.2K
  میانگین پخش
  2.4K
  تعداد پخش
  29
  دنبال کننده

  در این مجموعه که شامل بیست و سه فصل است توضیح داده میشه چرا اکثر زبان آموزان با وجودیکه سالها برای یادگیری زبان انگلیسی تلاش کرده اند هنوز هم نمی توانند خوب انگلیسی صحبت کنند و در پایان این مجموعه بر ...
  در این مجموعه که شامل بیست و سه فصل است توضیح داده...
  23:42
  • 798

  • 4 سال پیش
  23:42
  در این مجموعه که شامل بیست و سه فصل است توضیح داده میشه چرا اکثر زبان آموزان با وجودیکه سالها برای یادگیری زبان انگلیسی تلاش کرده اند هنوز هم نمی توانند خوب انگلیسی صحبت کنند و در پایان این مجموعه بر ...
  در این مجموعه که شامل بیست و سه فصل است توضیح داده...
  19:42
  • 1.6K

  • 4 سال پیش
  19:42
  shenoto-ads
  shenoto-ads