دیجی حساب

دیجی حساب
79
میانگین پخش
316
تعداد پخش
6
دنبال کننده

دیجی حساب

دیجی حساب
79
میانگین پخش
316
تعداد پخش
6
دنبال کننده

قسمت دوم: مفروضاتي عام و اصولي بوده که مبناي تهیه صورت هاي مالي و اساس وضع اصول حسابداری به طور مشخص بیان نمی شود زیرا فرض بر پذیرش و استفاده از می باشند. این مفروضات عمومی آنهاست و به همین دلیل نیازي...
قسمت دوم: مفروضاتي عام و اصولي بوده که مبناي تهیه ...
02:07
  • 37

  • 3 سال پیش
02:07
قسمت اول: مفروضاتي عام و اصولي بوده که مبناي تهیه صورت هاي مالي و اساس وضع اصول حسابداری به طور مشخص بیان نمی شود زیرا فرض بر پذیرش و استفاده از می باشند. این مفروضات عمومی آنهاست و به همین دلیل نیازي...
قسمت اول: مفروضاتي عام و اصولي بوده که مبناي تهیه ...
02:19
  • 44

  • 3 سال پیش
02:19
اصول حسابداري به جنبه های کاربردي و عملي قضیه بر خلاف مفروضات بنیادي که جنبه زیربنایي دارند، عمدتا می پردازد و شامل اصول زیر می باشند: اصل تطابق هزینه با درآمد اصل افشا...
اصول حسابداري به جنبه های کاربردي و عملي قضیه بر خ...
02:18
  • 41

  • 3 سال پیش
02:18
  • 194

  • 3 سال پیش
اصول حسابداري به جنبه های کاربردي و عملي قضیه بر خلاف مفروضات بنیادي که جنبه زیربنایي دارند، عمدتا می پردازد و شامل اصول زیر می باشند: اصل بهاي تمام شده اصل تحقق درآمد...
اصول حسابداري به جنبه های کاربردي و عملي قضیه بر خ...
03:55
  • 194

  • 3 سال پیش
03:55
shenoto-ads
shenoto-ads