دیجی حساب

دیجی حساب
42
میانگین پخش
167
تعداد پخش
5
دنبال کننده

دیجی حساب

دیجی حساب
42
میانگین پخش
167
تعداد پخش
5
دنبال کننده

قسمت دوم: مفروضاتي عام و اصولي بوده که مبناي تهیه صورت هاي مالي و اساس وضع اصول حسابداری به طور مشخص بیان نمی شود زیرا فرض بر پذیرش و استفاده از می باشند. این مفروضات عمومی آنهاست و به همین دلیل نیازي...
قسمت دوم: مفروضاتي عام و اصولي بوده که مبناي تهیه ...
02:07
  • 22

  • 2 سال پیش
02:07
قسمت اول: مفروضاتي عام و اصولي بوده که مبناي تهیه صورت هاي مالي و اساس وضع اصول حسابداری به طور مشخص بیان نمی شود زیرا فرض بر پذیرش و استفاده از می باشند. این مفروضات عمومی آنهاست و به همین دلیل نیازي...
قسمت اول: مفروضاتي عام و اصولي بوده که مبناي تهیه ...
02:19
  • 29

  • 2 سال پیش
02:19
اصول حسابداري به جنبه های کاربردي و عملي قضیه بر خلاف مفروضات بنیادي که جنبه زیربنایي دارند، عمدتا می پردازد و شامل اصول زیر می باشند: اصل تطابق هزینه با درآمد اصل افشا
اصول حسابداري به جنبه های کاربردي و عملي قضیه بر خ...
02:18
  • 32

  • 2 سال پیش
02:18
اصول حسابداري به جنبه های کاربردي و عملي قضیه بر خلاف مفروضات بنیادي که جنبه زیربنایي دارند، عمدتا می پردازد و شامل اصول زیر می باشند: اصل بهاي تمام شده اصل تحقق درآمد
اصول حسابداري به جنبه های کاربردي و عملي قضیه بر خ...
03:55
  • 84

  • 2 سال پیش
03:55
shenoto-ads
shenoto-ads