نفس افرینش

نفس افرینش

شاهین هاشمی نسب
136
میانگین پخش
2.4K
تعداد پخش
12
دنبال کننده
نفس افرینش

نفس افرینش

شاهین هاشمی نسب
136
میانگین پخش
2.4K
تعداد پخش
12
دنبال کننده

شعر - شعر زیبای باران
دکلمه ی زیبا شعر همراه داستانی کوتاه با صدای شاهین هاشمی نسب
دکلمه ی زیبا شعر همراه داستانی کوتاه با صدای شاهی...
00:39
 • 30

 • 2 سال پیش
00:39
فواید سکوت کردن و خاموش ماندن .کاری از شاهین هاشمی نسب
فرازهایی درباره فواید سکوت کردن در لحظات مختلف.
فرازهایی درباره فواید سکوت کردن در لحظات مختلف.
00:00
 • 175

 • 2 سال پیش
00:00
داستان صوتی باغبان زیرک.کاری از شاهین هاشمی نسب
داستان صوتی باغبانی که با زیرکی سه نفر را به باد کتک داد وبیرون کرد از باغش.
داستان صوتی باغبانی که با زیرکی سه نفر را به باد ک...
00:00
 • 132

 • 2 سال پیش
00:00
داستان صوتی کوتاه
داستان کوتاه پسر زندانی و پدر کشاورزش
داستان کوتاه پسر زندانی و پدر کشاورزش
00:00
 • 179

 • 2 سال پیش
00:00
حکایت بقال و مرد فقیر
داستان مرد فقیر و بقال و کم فروشی که عاقبت به خود بازمیگردد
داستان مرد فقیر و بقال و کم فروشی که عاقبت به خود ...
00:00
 • 209

 • 2 سال پیش
00:00
قانون جذب فراوانی
بریده های از متون خودشناسی و روانکاوی ذهن فقیر و غنی و روانشناسی
بریده های از متون خودشناسی و روانکاوی ذهن فقیر و غ...
00:00
 • 222

 • 2 سال پیش
00:00
داستان
 • 67

 • 2 سال پیش
داستان کوتاه ساختن پل..کاری از شاهین هاشمی نسب
داستان کوتاه ساختن پل..کاری از شاهین هاشمی نسب
00:00
 • 67

 • 2 سال پیش
00:00
شعر - AudioMix_01-04-20_13-29-12-502
دکلمه ی زیبا شعر همراه داستانی کوتاه با صدای شاهین هاشمی نسب
دکلمه ی زیبا شعر همراه داستانی کوتاه با صدای شاهی...
00:00
 • 85

 • 2 سال پیش
00:00
شعر - AudioMix_01-04-20_13-33-07-593
دکلمه ی زیبا شعر همراه داستانی کوتاه با صدای شاهین هاشمی نسب
دکلمه ی زیبا شعر همراه داستانی کوتاه با صدای شاهی...
00:00
 • 163

 • 2 سال پیش
00:00
داستان سرخپوستی
داستان و موسیقی سرخپوستی همراه با شعری از رهی معیری
داستان و موسیقی سرخپوستی همراه با شعری از رهی معیر...
00:00
 • 193

 • 2 سال پیش
00:00
دکلمه - راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست.کاری از شیماوشاهین هاشمی نسب
دکلمه شعر زیبای غرق تمنای توام از رهی معیری و شعر راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست کاری از شیما و شاهین هاشمی نسب
دکلمه شعر زیبای غرق تمنای توام از رهی معیری و شعر ...
00:00
 • 164

 • 2 سال پیش
00:00
دکلمه
 • 28

 • 2 سال پیش
دکلمه شعر زیبای غرق تمنای توام از رهی معیری و شعر راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست کاری از شیما و شاهین هاشمی نسب
دکلمه شعر زیبای غرق تمنای توام از رهی معیری و شعر ...
00:00
 • 28

 • 2 سال پیش
00:00
دکلمه
 • 143

 • 2 سال پیش
دکلمه شعر غرق تمنای توام از رهی معیری
دکلمه شعر غرق تمنای توام از رهی معیری
00:00
 • 143

 • 2 سال پیش
00:00
حکایتهای سعدی
 • 183

 • 2 سال پیش
حکایتی از سعدی درباره رازداری.بازرگانی هزار دینار
حکایتی از سعدی درباره رازداری.بازرگانی هزار دینار
00:00
 • 183

 • 2 سال پیش
00:00
عشق مرز ندارد
 • 69

 • 2 سال پیش
عشق مرز نمیشناسد متن اجتماعی و انگیزشی
عشق مرز نمیشناسد متن اجتماعی و انگیزشی
02:19
 • 69

 • 2 سال پیش
02:19
شعر
 • 124

 • 2 سال پیش
اشعار رهی معیری
اشعار رهی معیری
03:10
 • 124

 • 2 سال پیش
03:10
انکیزشی
 • 159

 • 2 سال پیش
درباره اثر پروانه ای
درباره اثر پروانه ای
06:55
 • 159

 • 2 سال پیش
06:55
حکایت
 • 142

 • 2 سال پیش
=داستانی درباره ی صلاح الدین و رعایای یهودیش است
=داستانی درباره ی صلاح الدین و رعایای یهودیش است
04:55
 • 142

 • 2 سال پیش
04:55
shenoto-ads
shenoto-ads