نفس افرینش

شاهین هاشمی نسب
165
میانگین پخش
3.0K
تعداد پخش
16
دنبال کننده

نفس افرینش

شاهین هاشمی نسب
165
میانگین پخش
3.0K
تعداد پخش
16
دنبال کننده

دکلمه ی زیبا شعر همراه داستانی کوتاه با صدای شاهین هاشمی نسب...
دکلمه ی زیبا شعر همراه داستانی کوتاه با صدای شاهی...
00:39
 • 53

 • 2 سال پیش
00:39
فرازهایی درباره فواید سکوت کردن در لحظات مختلف....
فرازهایی درباره فواید سکوت کردن در لحظات مختلف.
00:00
 • 212

 • 3 سال پیش
00:00
داستان صوتی باغبانی که با زیرکی سه نفر را به باد کتک داد وبیرون کرد از باغش....
داستان صوتی باغبانی که با زیرکی سه نفر را به باد ک...
00:00
 • 174

 • 3 سال پیش
00:00
داستان کوتاه پسر زندانی و پدر کشاورزش...
داستان کوتاه پسر زندانی و پدر کشاورزش
00:00
 • 234

 • 3 سال پیش
00:00
داستان مرد فقیر و بقال و کم فروشی که عاقبت به خود بازمیگردد...
داستان مرد فقیر و بقال و کم فروشی که عاقبت به خود ...
00:00
 • 263

 • 3 سال پیش
00:00
بریده های از متون خودشناسی و روانکاوی ذهن فقیر و غنی و روانشناسی...
بریده های از متون خودشناسی و روانکاوی ذهن فقیر و غ...
00:00
 • 246

 • 3 سال پیش
00:00
 • 85

 • 3 سال پیش
داستان کوتاه ساختن پل..کاری از شاهین هاشمی نسب...
داستان کوتاه ساختن پل..کاری از شاهین هاشمی نسب
00:00
 • 85

 • 3 سال پیش
00:00
دکلمه ی زیبا شعر همراه داستانی کوتاه با صدای شاهین هاشمی نسب...
دکلمه ی زیبا شعر همراه داستانی کوتاه با صدای شاهی...
00:00
 • 95

 • 3 سال پیش
00:00
دکلمه ی زیبا شعر همراه داستانی کوتاه با صدای شاهین هاشمی نسب...
دکلمه ی زیبا شعر همراه داستانی کوتاه با صدای شاهی...
00:00
 • 172

 • 3 سال پیش
00:00
داستان و موسیقی سرخپوستی همراه با شعری از رهی معیری...
داستان و موسیقی سرخپوستی همراه با شعری از رهی معیر...
00:00
 • 208

 • 3 سال پیش
00:00
دکلمه شعر زیبای غرق تمنای توام از رهی معیری و شعر راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست کاری از شیما و شاهین هاشمی نسب...
دکلمه شعر زیبای غرق تمنای توام از رهی معیری و شعر ...
00:00
 • 183

 • 3 سال پیش
00:00
 • 42

 • 3 سال پیش
دکلمه شعر زیبای غرق تمنای توام از رهی معیری و شعر راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست کاری از شیما و شاهین هاشمی نسب...
دکلمه شعر زیبای غرق تمنای توام از رهی معیری و شعر ...
00:00
 • 42

 • 3 سال پیش
00:00
 • 150

 • 3 سال پیش
دکلمه شعر غرق تمنای توام از رهی معیری...
دکلمه شعر غرق تمنای توام از رهی معیری
00:00
 • 150

 • 3 سال پیش
00:00
 • 199

 • 3 سال پیش
حکایتی از سعدی درباره رازداری.بازرگانی هزار دینار...
حکایتی از سعدی درباره رازداری.بازرگانی هزار دینار
00:00
 • 199

 • 3 سال پیش
00:00
 • 106

 • 3 سال پیش
عشق مرز نمیشناسد متن اجتماعی و انگیزشی...
عشق مرز نمیشناسد متن اجتماعی و انگیزشی
02:19
 • 106

 • 3 سال پیش
02:19
 • 188

 • 3 سال پیش
اشعار رهی معیری...
اشعار رهی معیری
03:10
 • 188

 • 3 سال پیش
03:10
 • 184

 • 3 سال پیش
درباره اثر پروانه ای...
درباره اثر پروانه ای
06:55
 • 184

 • 3 سال پیش
06:55
 • 159

 • 3 سال پیش
=داستانی درباره ی صلاح الدین و رعایای یهودیش است...
=داستانی درباره ی صلاح الدین و رعایای یهودیش است
04:55
 • 159

 • 3 سال پیش
04:55
shenoto-ads
shenoto-ads