• 4 سال پیش

  • 224

  • 00:00

حکایتهای سعدی

نفس افرینش
0
0
0

حکایتهای سعدی

نفس افرینش
  • 00:00

  • 224

  • 4 سال پیش

توضیحات
حکایتی از سعدی درباره رازداری.بازرگانی هزار دینار

با صدای
شاهین هاشمی نسب
الهامه اصولی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads