• 3 سال پیش

  • 213

  • 00:00

داستان سرخپوستی

نفس افرینش
0
0
0

داستان سرخپوستی

نفس افرینش
  • 00:00

  • 213

  • 3 سال پیش

توضیحات
داستان و موسیقی سرخپوستی همراه با شعری از رهی معیری

با صدای
شاهین هاشمی نسب
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads