• 4 سال پیش

  • 193

  • 00:00

دکلمه - راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست.کاری از شیماوشاهین هاشمی نسب

نفس افرینش
0
0
0

دکلمه - راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست.کاری از شیماوشاهین هاشمی نسب

نفس افرینش
  • 00:00

  • 193

  • 4 سال پیش

توضیحات
دکلمه شعر زیبای غرق تمنای توام از رهی معیری و شعر راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست کاری از شیما و شاهین هاشمی نسب

با صدای
شاهین هاشمی نسب
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads