محمد وفایی

محمد وفایی

محمد وفایی
  30
  میانگین پخش
  919
  تعداد پخش
  17
  دنبال کننده
  محمد وفایی

  محمد وفایی

  محمد وفایی
  30
  میانگین پخش
  919
  تعداد پخش
  17
  دنبال کننده

  کسب‌و‌کار موفق - وقتی رقیب خیلی غوله!
  آموزش‌های کوتاه در زمینه راه‌اندازی و مدیریت کسب‌وکار موفق.
  آموزش‌های کوتاه در زمینه راه‌اندازی و مدیریت کسب‌و...
  07:42
  • 6

  • 1 سال پیش
  07:42
  آموزش مذاکره - مذاکره برد برد
  نکات و ترفتندهای مذاکره
  نکات و ترفتندهای مذاکره
  01:47
  • 101

  • 4 سال پیش
  01:47
  آموزش مذاکره - امتیازها در مذاکره
  نکات و ترفتندهای مذاکره
  نکات و ترفتندهای مذاکره
  01:56
  • 50

  • 4 سال پیش
  01:56
  کسب‌و‌کار موفق - آنلاین کردن کسب‌وکار
  آموزش‌های کوتاه در زمینه راه‌اندازی و مدیریت کسب‌وکار موفق.
  آموزش‌های کوتاه در زمینه راه‌اندازی و مدیریت کسب‌و...
  02:22
  • 28

  • 4 سال پیش
  02:22
  کسب‌و‌کار موفق - دلیل اصلی شکست کسب‌وکارها
  آموزش‌های کوتاه در زمینه راه‌اندازی و مدیریت کسب‌وکار موفق.
  آموزش‌های کوتاه در زمینه راه‌اندازی و مدیریت کسب‌و...
  01:49
  • 57

  • 4 سال پیش
  01:49
  تعریف مدیریت زمان
  مدیریت زمان به زبان خیلی ساده یعنی چه؟
  مدیریت زمان به زبان خیلی ساده یعنی چه؟
  03:47
  • 39

  • 4 سال پیش
  03:47
  ترک سیگار
  • 114

  • 4 سال پیش
  ترک سیگار نیازمند اراده نیست. کافی است لینک سیگار و احساس خوب در مغز را تغییر دهیم. در این فایل دراین باره توضیح میدهیم. ترک سیگار به این روش تضمینی است.
  ترک سیگار نیازمند اراده نیست. کافی است لینک سیگار ...
  15:00
  • 114

  • 4 سال پیش
  15:00
  عالی نباش خوب کافیه
  عالی انجام دادن بعضی کارها که نیازی نیست عالی باشند یکی از قاتلین اصلی زمان است
  عالی انجام دادن بعضی کارها که نیازی نیست عالی باش...
  06:37
  • 39

  • 4 سال پیش
  06:37
  غیر قابل جایگزین بودن
  آیا ارزش کار شما در محل کارتان شناخته نمی شود؟ ایا احساس می کنید که به اندازه کافی دیده نمی شوید/؟ ایا مهره غیر قابل جایگزینی در شرکت خود هستید؟
  آیا ارزش کار شما در محل کارتان شناخته نمی شود؟ ایا...
  14:22
  • 22

  • 4 سال پیش
  14:22
  آموزش زندگی کردن
  آیا باید زندگی کردن را یاد گرفت؟ آیا لازم است که مهارت ارتباط و زندگی را مثل ریاضی و فیزیک آموزش دید؟
  آیا باید زندگی کردن را یاد گرفت؟ آیا لازم است که ...
  06:35
  • 41

  • 4 سال پیش
  06:35
  پرورش عزت نفس در کودکان - سخن پایانی
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکی و بر مبنای رفتار والدین با کودک شکل می گیرد. والدین باهوش به خوبی می دانند که روش رفتار و حتی صحبت کردن آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر افزایش ...
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کو...
  10:10
  • 4

  • 4 سال پیش
  10:10
  پرورش عزت نفس در کودکان - مواجهه با خطاهای کودک
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکی و بر مبنای رفتار والدین با کودک شکل می گیرد. والدین باهوش به خوبی می دانند که روش رفتار و حتی صحبت کردن آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر افزایش ...
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کو...
  08:25
  • 1

  • 4 سال پیش
  08:25
  پرورش عزت نفس در کودکان - اشتباهات کودک
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکی و بر مبنای رفتار والدین با کودک شکل می گیرد. والدین باهوش به خوبی می دانند که روش رفتار و حتی صحبت کردن آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر افزایش ...
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کو...
  08:22
  • 4

  • 4 سال پیش
  08:22
  پرورش عزت نفس در کودکان - ابراز وجود کردن کودک
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکی و بر مبنای رفتار والدین با کودک شکل می گیرد. والدین باهوش به خوبی می دانند که روش رفتار و حتی صحبت کردن آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر افزایش ...
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کو...
  05:38
  • 4

  • 4 سال پیش
  05:38
  پرورش عزت نفس در کودکان - ایجاد مسئولیت پذیری در کودک
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکی و بر مبنای رفتار والدین با کودک شکل می گیرد. والدین باهوش به خوبی می دانند که روش رفتار و حتی صحبت کردن آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر افزایش ...
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کو...
  04:00
  • 3

  • 4 سال پیش
  04:00
  پرورش عزت نفس در کودکان - مقایسه کردن کودک
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکی و بر مبنای رفتار والدین با کودک شکل می گیرد. والدین باهوش به خوبی می دانند که روش رفتار و حتی صحبت کردن آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر افزایش ...
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کو...
  07:57
  • 3

  • 4 سال پیش
  07:57
  پرورش عزت نفس در کودکان - تحقیر کودک
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکی و بر مبنای رفتار والدین با کودک شکل می گیرد. والدین باهوش به خوبی می دانند که روش رفتار و حتی صحبت کردن آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر افزایش ...
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کو...
  06:32
  • 4

  • 4 سال پیش
  06:32
  پرورش عزت نفس در کودکان - تهدید کلامی کودک
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکی و بر مبنای رفتار والدین با کودک شکل می گیرد. والدین باهوش به خوبی می دانند که روش رفتار و حتی صحبت کردن آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر افزایش ...
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کو...
  05:05
  • 5

  • 4 سال پیش
  05:05
  پرورش عزت نفس در کودکان - الگوی کودک باشیم
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکی و بر مبنای رفتار والدین با کودک شکل می گیرد. والدین باهوش به خوبی می دانند که روش رفتار و حتی صحبت کردن آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر افزایش ...
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کو...
  06:56
  • 6

  • 4 سال پیش
  06:56
  پرورش عزت نفس در کودکان - تصویر سازی برای کودک
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکی و بر مبنای رفتار والدین با کودک شکل می گیرد. والدین باهوش به خوبی می دانند که روش رفتار و حتی صحبت کردن آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر افزایش ...
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کو...
  08:11
  • 4

  • 4 سال پیش
  08:11
  پرورش عزت نفس در کودکان - مقدمه ای بر دوره
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکی و بر مبنای رفتار والدین با کودک شکل می گیرد. والدین باهوش به خوبی می دانند که روش رفتار و حتی صحبت کردن آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر افزایش ...
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کو...
  15:44
  • 2

  • 4 سال پیش
  15:44
  پرورش عزت نفس در کودکان - سخن آغازین
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکی و بر مبنای رفتار والدین با کودک شکل می گیرد. والدین باهوش به خوبی می دانند که روش رفتار و حتی صحبت کردن آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر افزایش ...
  بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کو...
  07:07
  • 26

  • 4 سال پیش
  07:07
  رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس - تایید خود
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه و توضیح و تعریف معنای اعتماد به نفس و .. مستقیما به سراغ افزایش آن و رفع خجولی رفته ایم.
  راهکارهای خیلی ساده اما بسیار موثر برای غلبه بر خجال...
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه...
  06:23
  • 29

  • 4 سال پیش
  06:23
  رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس - عدم اهمال کاری
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه و توضیح و تعریف معنای اعتماد به نفس و .. مستقیما به سراغ افزایش آن و رفع خجولی رفته ایم.
  راهکارهای خیلی ساده اما بسیار موثر برای غلبه بر خجال...
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه...
  05:41
  • 37

  • 4 سال پیش
  05:41
  رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس - خاتمه
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه و توضیح و تعریف معنای اعتماد به نفس و .. مستقیما به سراغ افزایش آن و رفع خجولی رفته ایم.
  راهکارهای خیلی ساده اما بسیار موثر برای غلبه بر خجال...
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه...
  04:36
  • 22

  • 4 سال پیش
  04:36
  رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس - لبخند زدن
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه و توضیح و تعریف معنای اعتماد به نفس و .. مستقیما به سراغ افزایش آن و رفع خجولی رفته ایم.
  راهکارهای خیلی ساده اما بسیار موثر برای غلبه بر خجال...
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه...
  07:45
  • 25

  • 4 سال پیش
  07:45
  رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس - تایید دیگران
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه و توضیح و تعریف معنای اعتماد به نفس و .. مستقیما به سراغ افزایش آن و رفع خجولی رفته ایم.
  راهکارهای خیلی ساده اما بسیار موثر برای غلبه بر خجال...
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه...
  09:28
  • 27

  • 4 سال پیش
  09:28
  رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس - معرفی دوره
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه و توضیح و تعریف معنای اعتماد به نفس و .. مستقیما به سراغ افزایش آن و رفع خجولی رفته ایم.
  راهکارهای خیلی ساده اما بسیار موثر برای غلبه بر خجال...
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه...
  09:29
  • 87

  • 4 سال پیش
  09:29
  رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس - شمرده و رسا حرف زدن
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه و توضیح و تعریف معنای اعتماد به نفس و .. مستقیما به سراغ افزایش آن و رفع خجولی رفته ایم.
  راهکارهای خیلی ساده اما بسیار موثر برای غلبه بر خجال...
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه...
  12:01
  • 64

  • 4 سال پیش
  12:01
  رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس - ژست اعتماد به نفس
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه و توضیح و تعریف معنای اعتماد به نفس و .. مستقیما به سراغ افزایش آن و رفع خجولی رفته ایم.
  راهکارهای خیلی ساده اما بسیار موثر برای غلبه بر خجال...
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه...
  08:17
  • 37

  • 4 سال پیش
  08:17
  رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه و توضیح و تعریف معنای اعتماد به نفس و .. مستقیما به سراغ افزایش آن و رفع خجولی رفته ایم.
  راهکارهای خیلی ساده اما بسیار موثر برای غلبه بر خجال...
  افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی
  بدون مقدمه...
  06:47
  • 28

  • 4 سال پیش
  06:47
  shenoto-ads
  shenoto-ads