• 4 سال پیش

  • 41

  • 06:35
آموزش زندگی کردن

آموزش زندگی کردن

محمد وفایی
0
آموزش زندگی کردن
0
0

آموزش زندگی کردن

محمد وفایی
  • 06:35

  • 41

  • 4 سال پیش

توضیحات
آیا باید زندگی کردن را یاد گرفت؟ آیا لازم است که مهارت ارتباط و زندگی را مثل ریاضی و فیزیک آموزش دید؟

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads