خلاصه کتابهای رشته MBA

علی قلی پور مقدم
124
میانگین پخش
744
تعداد پخش
37
دنبال کننده

خلاصه کتابهای رشته MBA

علی قلی پور مقدم
124
میانگین پخش
744
تعداد پخش
37
دنبال کننده

دربرگیرنده بخشهای خلاصه شده کتاب پیاده سازی استراتژی اثر مک لنان
دربرگیرنده بخشهای خلاصه شده کتاب پیاده سازی استرات...
11:51
 • 13

 • 2 سال پیش
11:51
دربرگیرنده بخشهای خلاصه شده کتاب پیاده سازی استراتژی اثر مک لنان
دربرگیرنده بخشهای خلاصه شده کتاب پیاده سازی استرات...
09:54
 • 62

 • 2 سال پیش
09:54
دربرگیرنده بخشهای خلاصه شده کتاب پیاده سازی استراتژی اثر مک لنان
دربرگیرنده بخشهای خلاصه شده کتاب پیاده سازی استرات...
05:56
 • 194

 • 2 سال پیش
05:56
فصل اول از کتاب منابع رفتار سازمانی استیفن پی رابینز
فصل اول از کتاب منابع رفتار سازمانی استیفن پی رابی...
23:02
 • 209

 • 3 سال پیش
23:02
خلاصه فصل اول از کتاب استراتژیک پیشرفته اثر رضا رسولی و علی صالحی
خلاصه فصل اول از کتاب استراتژیک پیشرفته اثر رضا رس...
39:10
 • 188

 • 3 سال پیش
39:10
خلاصه فصل اول از کتاب استراتژیک پیشرفته اثر رضا رسولی و علی صالحی
خلاصه فصل اول از کتاب استراتژیک پیشرفته اثر رضا رس...
33:45
 • 78

 • 3 سال پیش
33:45
shenoto-ads
shenoto-ads