خلاصه کتابهای رشته MBA

علی قلی پور مقدم
139
میانگین پخش
833
تعداد پخش
43
دنبال کننده
دربرگیرنده بخشهای خلاصه شده کتاب پیاده سازی استراتژی اثر مک لنان...
دربرگیرنده بخشهای خلاصه شده کتاب پیاده سازی استرات...
11:51
 • 13

 • 4 سال پیش
11:51
دربرگیرنده بخشهای خلاصه شده کتاب پیاده سازی استراتژی اثر مک لنان...
دربرگیرنده بخشهای خلاصه شده کتاب پیاده سازی استرات...
09:54
 • 70

 • 4 سال پیش
09:54
دربرگیرنده بخشهای خلاصه شده کتاب پیاده سازی استراتژی اثر مک لنان...
دربرگیرنده بخشهای خلاصه شده کتاب پیاده سازی استرات...
05:56
 • 199

 • 4 سال پیش
05:56
فصل اول از کتاب منابع رفتار سازمانی استیفن پی رابینز...
فصل اول از کتاب منابع رفتار سازمانی استیفن پی رابی...
23:02
 • 253

 • 4 سال پیش
23:02
خلاصه فصل اول از کتاب استراتژیک پیشرفته اثر رضا رسولی و علی صالحی...
خلاصه فصل اول از کتاب استراتژیک پیشرفته اثر رضا رس...
39:10
 • 207

 • 4 سال پیش
39:10
خلاصه فصل اول از کتاب استراتژیک پیشرفته اثر رضا رسولی و علی صالحی...
خلاصه فصل اول از کتاب استراتژیک پیشرفته اثر رضا رس...
33:45
 • 91

 • 4 سال پیش
33:45
shenoto-ads
shenoto-ads