• 4 سال پیش

  • 70

  • 09:54

پیاده سازی استراتژی_مک لنان - StrategyExecution_Sec02

خلاصه کتابهای رشته MBA
1
1
0

پیاده سازی استراتژی_مک لنان - StrategyExecution_Sec02

خلاصه کتابهای رشته MBA
  • 09:54

  • 70

  • 4 سال پیش

توضیحات
دربرگیرنده بخشهای خلاصه شده کتاب پیاده سازی استراتژی اثر مک لنان

با صدای
علی قلی پور مقدم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads