• 4 سال پیش

  • 91

  • 33:45

خلاصه فصل اول: مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیک

خلاصه کتابهای رشته MBA
0
0
1

خلاصه فصل اول: مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیک

خلاصه کتابهای رشته MBA
  • 33:45

  • 91

  • 4 سال پیش

توضیحات
خلاصه فصل اول از کتاب استراتژیک پیشرفته اثر رضا رسولی و علی صالحی

با صدای
علی قلی پور مقدم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads