• 4 سال پیش

  • 250

  • 23:02

خلاصه فصل اول: پیش درآمدی بر رفتار سازمانی

خلاصه کتابهای رشته MBA
3
3
0

خلاصه فصل اول: پیش درآمدی بر رفتار سازمانی

خلاصه کتابهای رشته MBA
  • 23:02

  • 250

  • 4 سال پیش

توضیحات
فصل اول از کتاب منابع رفتار سازمانی استیفن پی رابینز

با صدای
علی قلی پور مقدم
pnupodlab.com
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads