• 3 سال پیش

  • 194

  • 05:56

پیاده سازی استراتژی_مک لنان - StrategyExecution_Sec01

خلاصه کتابهای رشته MBA
0
0
0

پیاده سازی استراتژی_مک لنان - StrategyExecution_Sec01

خلاصه کتابهای رشته MBA
  • 05:56

  • 194

  • 3 سال پیش

توضیحات
دربرگیرنده بخشهای خلاصه شده کتاب پیاده سازی استراتژی اثر مک لنان

با صدای
علی قلی پور مقدم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads