• 3 سال پیش

  • 188

  • 39:10

خلاصه فصل اول: مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیک - 01-Sec01 Advanced Strategic Management_mixdown

خلاصه کتابهای رشته MBA
0
0
0

خلاصه فصل اول: مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیک - 01-Sec01 Advanced Strategic Management_mixdown

خلاصه کتابهای رشته MBA
  • 39:10

  • 188

  • 3 سال پیش

توضیحات
خلاصه فصل اول از کتاب استراتژیک پیشرفته اثر رضا رسولی و علی صالحی

با صدای
علی قلی پور مقدم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads