حافظ خواني به روایت احمد شاملو

شادي طحان
386
میانگین پخش
37.0K
تعداد پخش
118
دنبال کننده

حافظ خواني به روایت احمد شاملو

شادي طحان
386
میانگین پخش
37.0K
تعداد پخش
118
دنبال کننده

487 : اي در رخ تو پيدا انوار پادشاهي 488 : سحرم هاتف ميخانه به دولتخواهي 489 : اي دل گر از آن چاه زنخدان به درآيي...
487 : اي در رخ تو پيدا انوار پادشاهي 488 : سحرم ها...
00:00
 • 6.4K

 • 3 سال پیش
00:00
484 : ساقيا سايه ابر است و بهار و لب جوي 485 : اي بيخبر بكوش كه صاحب خبر شوي 486 : بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي...
484 : ساقيا سايه ابر است و بهار و لب جوي 485 : اي ...
00:00
 • 1.0K

 • 3 سال پیش
00:00
481 : صبح است و ژاله مي چكد از ابر بهمني 482 : تو مگر بر لب جويي به هوس ننشيني 483 :سحرگه رهروي در سرزميني...
481 : صبح است و ژاله مي چكد از ابر بهمني 482 : تو ...
11:02
 • 981

 • 3 سال پیش
11:02
478 : اي كه در كشتن ما هيچ مدارا نكني 479 : نوش كن جام شراب يك مني 480 : دو يار نازك و از باده كهن دو مني...
478 : اي كه در كشتن ما هيچ مدارا نكني 479 : نوش كن...
00:00
 • 678

 • 3 سال پیش
00:00
475 : وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی 476 : بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی 477 : ای دل به کوی عشق گذاری نمیکنی...
475 : وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی 476 : بشنو ...
12:32
 • 608

 • 3 سال پیش
12:32
472 : نسیم صبح سعادت! بدان نشان که تو دانی 473 : هواخواه توام جانا و میدانم که میدانی 474 : ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی...
472 : نسیم صبح سعادت! بدان نشان که تو دانی 473 : ه...
13:43
 • 458

 • 3 سال پیش
13:43
469 : سینه مالامال درد است ای دریغا محرمی 470 : ز دلبرم که رساند نوازش قلمی 471 : گفتند خلایق که توئی یوسف ثانی...
469 : سینه مالامال درد است ای دریغا محرمی 470 : ز ...
13:09
 • 417

 • 3 سال پیش
13:09
466 : به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می 467 : زان می عشق کزو پخته شود هر خامی 468 : که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی...
466 : به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می 467 : زان می...
13:03
 • 359

 • 3 سال پیش
13:03
463 : این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی 464 : صوفی بیا که شد قدح لاله پر ز می 465 : لبش می بوسم و درمیکشم می...
463 : این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی 464 : ص...
14:09
 • 336

 • 3 سال پیش
14:09
460 : زين خوش رقم كه بر گل رخسار مي كشي 461 : يا مبسما يحاكي درجا من اللئالي 462 : بگرفت كار حسنت چون عشق من كمالي...
460 : زين خوش رقم كه بر گل رخسار مي كشي 461 : يا م...
11:41
 • 373

 • 3 سال پیش
11:41
457 : نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی 458 : هزار جهد بکردم که یار من باشی 459 : ای دل! آندم که خراب از می گلگون باشی...
457 : نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی 458 : هزا...
12:06
 • 326

 • 3 سال پیش
12:06
454 : بیار باده و بازم رهان ز مهجوری 455 : ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی 456 : عمر بگذشت به بی حاصلی و بلهوسی...
454 : بیار باده و بازم رهان ز مهجوری 455 : ز کوی ی...
10:50
 • 324

 • 3 سال پیش
10:50
451 : شهریست پر ظریفان وز هر طرف نگاری 452 : طفیل هستی عشقند آدمی و پری 453 : خوش کرد یاوری فلکت روز داوری...
451 : شهریست پر ظریفان وز هر طرف نگاری 452 : طفیل ...
12:30
 • 444

 • 3 سال پیش
12:30
448 : ای که در کوی خرابات مقامی داری 449 : ای که محجوری عشاق روا میداری 450 : روزگاریست که مار را نگران میداری...
448 : ای که در کوی خرابات مقامی داری 449 : ای که م...
13:40
 • 285

 • 3 سال پیش
13:40
445 : ای باد نسیم یار داری 446 : صبا تو نکهت آن زلف مشکبو داری 447 : بتا با ما مورز این کینه داری...
445 : ای باد نسیم یار داری 446 : صبا تو نکهت آن زل...
14:02
 • 264

 • 3 سال پیش
14:02
442 : سحر با باد ميگفتم حديث آرزومندي 443 : چه بودي ار دل آن ماه مهربان بودي 444 : به جان او كه گرم دسترس به جان بودي...
442 : سحر با باد ميگفتم حديث آرزومندي 443 : چه بود...
12:06
 • 321

 • 3 سال پیش
12:06
439 : اکنون که ز گل باز چمن شد چو بهشتی 440 : ای قصه بهشت ز کویت حکایتی 441 : دیدم به خواب دوش که ماهی برامدی...
439 : اکنون که ز گل باز چمن شد چو بهشتی 440 : ای ق...
13:26
 • 319

 • 3 سال پیش
13:26
436 : اي كه بر ماه از خط مشكين نقاب انداختي 437 : با مدعي مگوييد اسرار عشق و مستي 438 : آن غاليه خط گر سوي ما نامه نوشتي...
436 : اي كه بر ماه از خط مشكين نقاب انداختي 437 : ...
12:46
 • 305

 • 3 سال پیش
12:46
433 : مي خواه و گل افشان كن! از دهر چه مي جويي؟ 434 : به فراغ دل زماني نظري به ماهرويي 435 : مخمور جام عشقم! ساقي بده شرابي...
433 : مي خواه و گل افشان كن! از دهر چه مي جويي؟ 43...
10:51
 • 314

 • 3 سال پیش
10:51
430 : به چشم كرده ام ابروي ماه سيمايي 431 : سلامي چو بوي خوش آشنايي 432 : اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي...
430 : به چشم كرده ام ابروي ماه سيمايي 431 : سلامي ...
13:27
 • 308

 • 3 سال پیش
13:27
427 : اي كه با سلسله زلف دراز آمده اي 428 : از من جدا مشو كه مرا نور ديده‌اي 429 : در همه دير مغان نيست چو من شيدايي...
427 : اي كه با سلسله زلف دراز آمده اي 428 : از من ...
10:40
 • 281

 • 3 سال پیش
10:40
424 : دامن کشان همی شد در شرب زرکشیده 425 : نصیب من چو خرابات کرده است اله 426 : سحرگاهان که مخمور شبانه...
424 : دامن کشان همی شد در شرب زرکشیده 425 : نصیب م...
10:05
 • 287

 • 3 سال پیش
10:05
421 : در سرای مغان رفته بود و آب زده 422 : دوش رفتم به در میکده خواب آلوده 423 : ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده...
421 : در سرای مغان رفته بود و آب زده 422 : دوش رفت...
14:52
 • 326

 • 3 سال پیش
14:52
418 : عیشم مدام است از لعل دلخواه! 419 : وصال او ز عمر جاودان به 420 : ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟...
418 : عیشم مدام است از لعل دلخواه! 419 : وصال او ز...
09:25
 • 304

 • 3 سال پیش
09:25
415 : گفتا برون شدی به تماشای ماه نو 416 : مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو 417 : گر تیغ بارد در کوی آن ماه...
415 : گفتا برون شدی به تماشای ماه نو 416 : مزرع سب...
12:40
 • 275

 • 3 سال پیش
12:40
412 : تاب بنفشه میبرد طره مشکسای تو 413 : گلبن عیش میدمد ساقی گلعذار کو 414 : ای پیک راستان خبر سرو ما بگو...
412 : تاب بنفشه میبرد طره مشکسای تو 413 : گلبن عیش...
11:21
 • 303

 • 3 سال پیش
11:21
409 : خط عذار یار که بگرفت ماه از او 410 : ای آفتاب آینه دار جمال تو 411 : ای خونبهای نافه چین خاک راه تو...
409 : خط عذار یار که بگرفت ماه از او 410 : ای آفتا...
10:28
 • 322

 • 3 سال پیش
10:28
406 : نكته اي دلكش بگويم خال آن مهرو ببين 407 : بر در ميكده ميكن گذري بهتر از اين 408 : به جان پير خرابات و حق صحبت او...
406 : نكته اي دلكش بگويم خال آن مهرو ببين 407 : بر...
11:54
 • 299

 • 3 سال پیش
11:54
403 : چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من 404 : بالابلند عشوه گر نقشباز من 405 : بر در میکده می کن گذری بهتر از این...
403 : چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من 404 : بالا...
12:40
 • 299

 • 3 سال پیش
12:40
400 : ز در درآی و شبستان ما منور کن! 401 : ای نور چشم من! سخنی هست گوش کن 402 : کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن!...
400 : ز در درآی و شبستان ما منور کن! 401 : ای نور ...
11:38
 • 292

 • 3 سال پیش
11:38
397 : منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن 398 : صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن 399 : گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن...
397 : منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن 398 : صبح است...
12:02
 • 306

 • 3 سال پیش
12:02
394 : شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان 395 : خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن 396 : دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن...
394 : شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان 395 : خوشتر ا...
11:56
 • 316

 • 3 سال پیش
11:56
391 : مي سوزم از فراقت روي از جفا بگردان 392 : يا رب آن آهوي مشكين به ختن بازرسان 393 : خدا را كم نشين با خرقه پوشان...
391 : مي سوزم از فراقت روي از جفا بگردان 392 : يا ...
10:56
 • 319

 • 3 سال پیش
10:56
388 : سرم خوش است و به بانگ بلند می گویم 389 : بارها گفته ام و بار دگر می گویم 390 : چندان که گفتیم غم با طبیبان...
388 : سرم خوش است و به بانگ بلند می گویم 389 : بار...
10:55
 • 255

 • 3 سال پیش
10:55
385 : ما براریم شبی دست و دعایی بکنیم 386 : ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم 387 : مرو! که در غم هجر تو از دنیا برویم...
385 : ما براریم شبی دست و دعایی بکنیم 386 : ما نگو...
11:54
 • 277

 • 3 سال پیش
11:54
382 : بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم 383 : دوستان! وقت گل آن به که به عشرت کوشیم 384 :صوفی! بیا که خرقه سالوس برکشیم...
382 : بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم 383...
10:37
 • 259

 • 3 سال پیش
10:37
379 : فتوي پير مغان دارم و قوليست قديم 380 : خيز تا خرقه صوفي به خرابات بريم 381 : بگذار تا به شارع ميخانه بگذريم...
379 : فتوي پير مغان دارم و قوليست قديم 380 : خيز ت...
13:41
 • 236

 • 3 سال پیش
13:41
376 : صلاح از ما چه ميجويي كه مستان را صلا كرديم 377 : دلت را گر حجر گفتيم گفتيم 378 : ما حاصل خود در سر ميخانه نهاديم...
376 : صلاح از ما چه ميجويي كه مستان را صلا كرديم 3...
11:06
 • 277

 • 3 سال پیش
11:06
373 : ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم 374 : خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم 375 : ما ز یاران چشم یاری داشتیم...
373 : ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم 374 : خ...
11:32
 • 258

 • 3 سال پیش
11:32
370 : آنکه پامال جفا کرد چو خاک راهم 371 : ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم 372 : عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم...
370 : آنکه پامال جفا کرد چو خاک راهم 371 : ما سرخو...
08:19
 • 243

 • 3 سال پیش
08:19
367 : خرم آن روز کزین منزل ویران بروم 368 : دیدار شد میسر و بوس و کنار هم 369 : دردم از یار است و درمان نیز هم...
367 : خرم آن روز کزین منزل ویران بروم 368 : دیدار ...
13:21
 • 343

 • 3 سال پیش
13:21
364 : به چشمان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 365 : گرم از دست برخیثزد که با دلدار بنشینم 366 : گر از این منزل ویران به سوی خانه روم...
364 : به چشمان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 365 : ...
07:15
 • 264

 • 3 سال پیش
07:15
361 : در خرابات مغان روی خدا می بینم 362 : حالیا مصلحت وقت در آن می بینم 363 : غم زمانه که هیچش کران نمی بینم...
361 : در خرابات مغان روی خدا می بینم 362 : حالیا م...
12:32
 • 257

 • 3 سال پیش
12:32
358 : روزگاری شد که در میخانه خدمت می کنم 359 : من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم 360 : دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم...
358 : روزگاری شد که در میخانه خدمت می کنم 359 : من...
10:32
 • 269

 • 3 سال پیش
10:32
355 : بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم 356 : به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم 357 : حاشا که من به موسم گل ترک می کنم...
355 : بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم 356 : ...
14:00
 • 297

 • 3 سال پیش
14:00
352 : من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم 353 : صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم 354 : دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم...
352 : من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم 353 : ص...
12:41
 • 267

 • 3 سال پیش
12:41
349 : حجاب چهره جان می شود غبار تنم 350 : چل سال رفت و بیش که من لاف میزنم 351 : عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم...
349 : حجاب چهره جان می شود غبار تنم 350 : چل سال ر...
12:16
 • 278

 • 3 سال پیش
12:16
346 : من دوستدار روی خوش و موی دلکشم 347 : گرچه از آتش دل چون خم می در جوشم 348 : گر من از سرزنش مدعیان اندیشم...
346 : من دوستدار روی خوش و موی دلکشم 347 : گرچه از...
13:42
 • 247

 • 3 سال پیش
13:42
343 : مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم 344 :چرا نه در پی عزم دیار خود باشم 345 : خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم...
343 : مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم 344 :چرا نه ...
11:54
 • 358

 • 3 سال پیش
11:54
340 : در خرابات مغان گر گذر افتد بازم 341 : گر دست رسد در خم گیسوی تو بازم 342 : نماز شام غریبان چو گریه آغازم...
340 : در خرابات مغان گر گذر افتد بازم 341 : گر دست...
11:40
 • 254

 • 3 سال پیش
11:40
shenoto-ads
shenoto-ads